donderdag 21 januari 2021

E-bike verkopers onzeker over 2021

E-bike verkopers onzeker over 2021

PERSBERICHT | Roosendaal, 21 januari 2021

De verkoop van e-bikes door fietsspeciaalzaken in Nederland is in 2020 explosief gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit onderzoek dat in december gehouden is onder al onze aangesloten dealers. 

 

De belangrijkste bevindingen samengevat

  • Dealers zijn zeer positief over 2020; geven een 8 als rapportcijfer
  • Dealers zijn somberder over 2021; scoren 6,7 op vertrouwen
  • 80% heeft in 2020 meer e-bikes verkocht dan in 2019
  • 15% hiervan heeft zelfs meer dan 50% aan e-bikes verkocht
  • Een op de twee dealers verwacht dat de verkoop in 2021 gelijk blijft
  • Dealers zien de voorraad van leveranciers als grootste obstakel in 2021
  • Een kwart van de dealers heeft veel financiële last gehad van covid-19

 

Over de enquête

De enquête is gehouden onder onze aangesloten fietsverkopers en afgenomen in december van 2020. In totaal hebben 72 aangesloten dealers de vragenlijst beantwoord. Hiervan heeft het merendeel een tot vijf werknemers (67%) en is 20% ZZP'er.

De online vragenlijst is ingevuld door dealers in onderstaande regio's:

Regio Respondenten
Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg) 24 
West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) 24
Oost-Nederland (Flevoland, Overijssel, Gelderland) 12
Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) 5
Belgie (Vlaanderen) 7

 

Groot aantal dealers ziet verkoop stijgen

Ruim 80% van de ondervraagde dealers geeft aan in 2020 meer e-bikes te hebben verkocht dan in heel 2019. Van de dealers die aangeven dat de verkoop in e-bikes is gestegen, geeft zes op de tien respondenten aan dat de stijging tussen de 11% en 30% ligt. Vijftien procent zegt zelfs dat de verkoop dit jaar met meer dan 50% is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De flinke verkoopstijging kan verklaard worden door een aantal factoren. Ten eerste lijken steeds meer mensen te kiezen voor een alternatieve manier van vervoer. De striktere maatregelen rondom het OV zou mensen kunnen stimuleren om vaker de fiets naar het werk te nemen. Ook de versoepelde fietsregeling en verruiming van de werkkostenregeling hebben het makkelijker gemaakt om voortaan de fiets te pakken naar het werk. Hierdoor is het voor werkgevers een stuk gemakkelijk om een werknemer te voorzien van een fiets via een fiscale regeling.

 

 

 

Dealers tevreden over 2020, minder optimistisch over 2021

Dat het afgelopen jaar de e-bike verkoop flink is gestegen, is ook terug te zien aan het positieve sentiment onder dealers. Ruim 70% van de ondervraagden waardeert 2020 met een rapportcijfer van een 8 of hoger. Opmerkelijk is dat wanneer gevraagd wordt naar het aankomende jaar blijkt dat er minder optimistisch wordt gedacht. Het vertrouwen voor 2021 is met een gemiddelde van 6,7 op 10 een stuk lager dan de waardering van 2020.

 

 

Grootste obstakel 2021: voorraad van leveranciers

Dat dealers minder optimistisch zijn over het nieuwe jaar heeft als belangrijkste reden dat de voorraad van leveranciers momenteel erg onzeker is. Ruim 70% van de respondenten geeft aan dat zij de geringe voorraad van leveranciers als grootste obstakel zien om succesvol te ondernemen in 2021. Het gaat hierbij zowel over de voorraad van e-bikes als over (reserve)onderdelen.  Hierdoor moeten dealers steeds vaker ‘nee’ verkopen en kunnen zij niet de service bieden die klanten gewend zijn te ontvangen. 

 

 

Kwart van fietsverkopers ondervindt financiële last van Covid-19

Hoewel 50% van de dealers relatief weinig last heeft ondervonden van de corona maatregelen, is er ook een gedeelte die anders denkt. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft namelijk aan dat de coronamaatregelen die dit jaar zijn doorgevoerd veel tot erg veel financiële impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Dit lijkt vooral te komen door de internationale handelsbeperkingen. Doordat er minder lucht- en scheepsvracht plaatsvindt uit landen zoals China is er minder voorraad vanuit leveranciers, en moeten dealers vaker nee verkopen. Hierdoor kunnen zij de beoogde omzet niet behalen. Ook zou het afnemende bezoeken in de fysieke winkels een rol kunnen spelen.

 

 

Contact voor redactie

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande persoon.

Maik Romme | Marketing Timyo Cycle | +31 165 224 612 | maik@timyocycle.com 

 

 

Downloads